Pokazilo sa Vam auto BW Stala sa Vam nehoda BW
   
- Kvalitné služby - Úzka spolupráca s Vašou poisťovňou
- Rozumné ceny
- Minimálne zdržanie vozidla u nás v servise 
- Profesionálny prístup
- Obhliadky vozidiel u nás pre všetky poisťovne
- Krátke objednávacie lehoty